Ovet auki innovaatioille – Signe-kiinteistö lisää tiloillaan ja palveluillaan koko ydinkeskustan vetovoimaa

Spondan Signe-kiinteistöstä rakentuu energiatehokas ja huippulaadukas toimitalo, joka kannustaa käyttäjiään ideointiin ja vuorovaikutukseen – ja lisää arkkitehtuurillaan ja tasokkailla materiaaleillaan koko ydinkeskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Kaupungin ykköspaikalle, Stockmannia vastapäätä rakentuva Signe-kiinteistö on Spondalle harvinainen ydinkeskustan uudishanke. Kunnianhimoisen kohteen suunnittelussa huomioidaan Spondan Rasmus Vuorisen, Vice President, Leasing & Commercial Properties, mukaan niin käyttäjät, ympäristö kuin kaupunkikuvakin.   

”Signe tulee olemaan yksi ydinkeskustan energiatehokkaimmista rakennuksista, joka suunnitellaan materiaaleiltaan ja käytettävyydeltään korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Tavoitteena on, että rakennus kestää aikaa yhtä hyvin kuin yli 100-vuotiaat arvokohteemme ja lisää viihtyisillä tiloillaan, korkealaatuisella designillaan ja uusilla palveluillaan koko ydinkeskustan houkuttavuutta ja elinvoimaa”, Vuorinen sanoo.

Uniikit kaupunkimaisemat

Vuorisen mukaan yritykset suosivat nykypäivänä yhtenäisiä isoja kerrostasoja sekä näyttäviä ja dynaamisia tiloja, jotka tukevat tasa-arvoista yrityskulttuuria ja nopeasti muuttuvia työtapoja sekä toimivat työnantajabrändin rakentajina.

Signen vahvuutena hän pitää korkealuokkaisten ja vastuullisten puitteiden ohella sisätilojen avaruutta. Kohde tulee tarjoamaan kaupungin näkyvimmällä paikalla yhteensä yli 12 000 neliötä toimistotilaa ja yli 4 000 neliötä liiketilaa.

Signe on modernin rakentamisen taidonnäyte, joka nostaa koko keskusta-alueen profiilia.

Toimistotilaa voidaan jakaa kerrostasolla 1 000 tai 2 000 neliön huoneistoihin ja saman käyttäjän kerroksia voidaan yhdistää omilla sisäportailla. Luksustekijöinä toimivat isot kattoterassit ja poikkeuksellisen uniikit kaupunkimaisemat.

”Uuden ajan tilaratkaisut tulevat toimimaan katalyyttina muutokselle ja aktivoivat käyttäjiään ideointiin, visiointiin ja inspiroiviin kohtaamisiin”, Vuorinen sanoo.

Alimmaiset liiketilakerrokset kytkeytyvät kaduille avautuvien lasiseinien avulla kiinteästi katuelämään ja tarjoavat näyttävät tilat lippulaivamyymälälle, showroomille tai ravintolalle.

Signe vetää edelläkävijäyritykset yhteen ja avaa ovet innovaatioille.

Kohteen tilajako joustaa muuttuvien tarpeiden mukana.

Hyvinvointia kaikille aisteille

Hankkeen suunnittelua ohjaavan SARC-Arkkitehtien arkkitehdin ja osakkaan Max Hartmanin mukaan uudiskohteen suunnittelussa painotetaan uniikkia ydinkeskustasijaintia ja alueen arvokasta historiaa.

”Signe tulee vastaamaan arkkitehtonisilta ratkaisuiltaan ja sisätilojen designiltaan korkeinta pohjoiseurooppalaista laatutasoa. Rakennuksessa tullaan hyödyntämään myös uusinta teknologiaa ja korkeimpia vihreän rakentamisen standardeja”, Hartman sanoo.  

Käyttäjien hyvinvoinnin sekä tilojen terveyden ja turvallisuuden takaajana toimii suunnittelua ohjaava, kultatason WELL-sertifikaatti.

”WELL-kriteeristö edellyttää, että talotekniset ratkaisut toteutetaan normaalia laatutasoa korkeampina, mikä näkyy käyttäjille esimerkiksi hyvänä akustiikkana, loistavina sisäilma- ja valaistusolosuhteina sekä käyttöturvallisuutena”, Hartman luettelee.

Kiinteistön erityislaatuisuus syntyy huippuluokan designista sekä rakenteellisesta muuntojoustavuudesta, mikä takaa kohteelle pitkän elinkaaren ja huippuluokan käytettävyyden. 

Kohteesta löytyy myös uudenlaisia älykkäitä energiaratkaisuja, jotka mahdollistavat muun muassa sähkönkulutuksen joustavan säätelyn ja hukkalämmön hyödyntämisen. 

Myös biofilisiin tekijöihin kiinnitetään Hartmanin mukaan huomiota. Tiloihin pyritään tuomaan mahdollisimman paljon ihmisen luontaista rytmiä tukevaa luonnonvaloa, maisemallista avaruutta ja hyvinvointia tukevia vihersisustus- ja äänimaailmaratkaisuja. Ikkunat tulevat ulottumaan sekä liiketiloissa että toimistokerroksissa lattiasta kattoon asti.

Kohteen keskeinen sijainti kannustaa kestäviin liikkumismuotoihin ja tarjoaa tilojen käyttäjille loistavat lähipalvelut.  ”Julkisen liikenteen yhteydet ja lähipalvelut ovat tässä kohteessa Suomen parhaat”, Hartman sanoo.

Uusi lenkki arvorakennusten ketjuun

Kohteen laadukkuutta lisäävät materiaalivalinnat. Julkisivuun on valittu korkealuokkainen, luonnonkivestä, kuparista ja lasista koostuva materiaalipaletti, joka toistaa läheisten arvorakennusten sävyjä ja struktuureja.

”Julkisivun on miellytettävä myös tulevien sukupolvien silmää, joten suosimme kohteessa ajattomia, kauniisti ikääntyviä ja huoltovapaita materiaaleja. Arkkitehtuuriltaan rakennus sulautuu kauniisti viereisten arvokohteiden ketjuun oman aikansa vastuullisimpana ja laadukkaimpana ydinkeskustarakennuksena”, Hartman kuvailee.

Mahdollisimman vähähiilisessä hankkeessa pyritään kierrättämään ja uusiokäyttämään peräti 99 % purkujätteestä. Selvityksen alla on muun muassa se, voidaanko purettavan rakennuksen julkisivussa käytettyä suomalaista graniittia hyödyntää uudiskohteen lattiana tai muuna pintamateriaalina. Liike- ja toimistotilojen sisäpinnat toteutetaan laadukkailla materiaaleilla ja jätetään mahdollisimman pelkistetyiksi, niin että vuokralaisyritysten on helppo viimeistellä pinnat toiveidensa mukaisiksi.

Maksimaalista muuntojoustavuutta

Kohteen yksi vetovoimatekijä on rakenteellinen muuntojoustavuus, joka yhdessä korkeiden vastuullisuuskriteerien kanssa takaa kohteelle pitkän elinkaaren ja maksimaalisen käytettävyyden. Muuntojoustavuudelle perustan luo kerroskorkeuksiltaan avara betonirunko, jossa hissit, portaat ja pilarit on sijoiteltu niin, etteivät ne rajoita huonejakoja tai -kokoja.

Talo tarjoaa puitteet kokemuksellisen ja yhteisöllisen työkulttuurin rakentamiseen.

”Kohteessa hyödynnetään siirreltäviä seinä- ja tilamoduuleita ja kun talotekniikka kulkee katon lisäksi lattiassa, erilaisten tilatyyppien rakentaminen ja purkaminen on helppoa ja nopeaa. Myös sähköpisteitä voidaan siirrellä joustavasti paikasta toiseen”, Hartman havainnollistaa.

Kohteen talotekniset kanavat tullaan mitoittamaan normaalia suuremmiksi, niin että henkilömäärää sekä kokous- ja yhteistilojen osuutta voidaan tarvittaessa joustavasti kasvattaa.

Käytännössä puitteet sallivat tulevaisuudessa laajatkin tilamuutokset ilman, että joudutaan koskemaan talon rakenteisiin tai tekemään isoja purkutöitä. Myös kohteen käyttötarkoitusta on tulevina vuosikymmeninä helppo muuttaa, jos asemakaava sen sallii.

Ykkösluokan brändinäkyvyyttä

”Signe yhdistää ykkösluokan sijainnin edelläkäyvään vastuullisuuteen ja huippumoderniin tilasuunnitteluun. Tilojen kautta myös vuokralaisyritysten on helppo nousta kehityksen aallonharjalle ja brändäytyä oman alansa suunnannäyttäjäksi”, Vuorinen kiteyttää.

Ota yhteyttä

Toimistotilat:

 

Liiketilat:

 

Median yhteydenotot: