Signe-hanke etenee louhintatyövaiheeseen

Signe-uudisrakennushanke etenee toukokuun aikana louhintatyövaiheeseen. Louhintatyöt aloitetaan viikolla 21 (20.5.2024 alkava viikko), ja ne päättyvät viimeistään lokakuussa 2024.

 • Meluluvan mukaisia louhintatöitä tehdään maanantaista perjantaihin kello 7–18.
 • Louheen lastaus- ja kuljetustöitä tehdään maanantaista perjantaihin kello 7–20 ja mahdollisesti lauantaisin kello 8–16.

Louhintaan liittyvistä räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ennen räjäytyksiä. Räjäytystyöt ajoittuvat aina arkipäiviin joillekin seuraavista kellonajoista:

 • klo 9.00–9.10,
 • klo 9.49–9.59,
 • klo 12.30–12.40,
 • klo 13.50–14.00,
 • klo 15.20–15.30 ja
 • klo 17.30–17.40.

Työt on suunniteltu siten, että niistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella asuville, työskenteleville ja liikkuville. Halukkaille on tarjolla korvatulppia, jotka ovat noudettavissa työmaatoimistosta osoitteesta Yrjönkatu 23 b (4. kerros). Meluhaittojen torjumiseksi käytämme mahdollisimman matalan melutason työkoneita, ja koneet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niistä aiheutuvat äänet kuuluvat mahdollisimman vähän läheisten huoneistojen suuntaan.

Pääurakoitsija Jatke Toimitilat Oy:n aliurakoitsijana louhintatöissä toimii Kreate Oy.

Työmaan sisäänajo sijaitsee Mannerheimintie 16 kohdalla ja ulosajo Kalevankadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Porteilla on liikenteenohjaajat, jotka varmistavat mahdollisimman sujuvan ja turvallisen liikkumisen ohjaamalla tarvittaessa ajoneuvoliikennettä sekä kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

Työmaan aiheuttaman melun määrä hankkeen eri vaiheissa

Signen työmaalla ovat nyt käynnissä syyskuun loppuun jatkuvat purkutyöt sekä lokakuun loppuun jatkuvat maanrakennus- ja louhintatyöt. Nämä vaiheet aiheuttavat eniten melua koko hankkeen aikana.

 • Lokakuusta 2024 syyskuuhun 2025 kestävä runkorakenteiden rakennusvaihe sekä vuoden 2025 huhtikuusta joulukuuhun kestävät julkisivutyöt aiheuttavat vähäisempää melua kuin hankkeen alkuvaiheen työt.
 • Joulukuusta 2025 alkaen käynnissä ovat enää rakennuksen sisätyöt, joista aiheutuu vain vähän melua.
 • Rakennus valmistuu syksyllä 2026.

Hankkeen meluisimmat vaiheet päättyvät siis lokakuun lopulla. Sen jälkeen työmaan aiheuttama melu on vähäisempää, eikä vaadi esimerkiksi viranomaisten myöntämää melulupaa.

Ota yhteyttä

Toimistotilat:

 

Liiketilat:

 

Median yhteydenotot: